Top Clean Ruhatisztító - Ametiszt Ruhatisztító
Tartalomhoz ugrás

Biztonsági adatlapok

Textiltisztítási anyagok értékesítése
Ezen az oldalon megtalálható az TOP CLEAN Hungária Kft. által forgalmazott vegyszerek listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai.

A vegyszerek felhasználása csak ipari használatra! Az adatlap csak tájékoztató jellegű. Az itt megadott adatok a gyártó cég jelenlegi tudása állapotán alapul. A felhasználó mindenképpen köteles elvégezni a megfelelő ellenőrzéseket és teszteket a termékek tervezett folyamatokhoz és célokra. Ezen a lapon szereplő adatok nem jelentik a tulajdonságok garantálását és a szállítandó termékek stabilitása. A gyártó cég fenntartja a műszaki változtatások jogát a termékekben.  

A biztonsági adatlap a felhasználók számára az emberi egészség és a munkahelyi biztonság védelmére, valamint a környezet védelmére irányuló szükséges intézkedések. A biztonsági adatlapnak a valamely anyag vagy keverék veszélyeiről tájékoztatja felhasználót, valamint tájékoztatást ad az anyag vagy a keverék biztonságos tárolására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A Biztonsági adatlapoknak mindenki számára ismert és hozzáférhető helyen kell lennie!

Biztonsági adatlapok kezelése?
  • A felhasználok, akik vegyszerekkel érintkezhet, vagy egy légtérben dolgozik, tájékoztatni kell a veszélyekről, megelőzésről, védőfelszerelésekről, elsősegélynyújtásról. (írásban dokumentálni).
  • Listát készíteni a felhasznált veszélyes vegyszerekről és ezzel együtt tárolni a Biztonsági adatlapok egy példányát.
  • A vegyszer raktározása helyén is elérhetőnek kell lennie egy példánynak (dolgozó tájékoztatni erről).

A pH-értéke egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi
  • Savas kémhatás: 1 - 6-ig.
  • Semleges kémhatás: 7
  • Lugos kémhatás: 8 - 14-ig.

SAVAS VEGYSZER

LUGOS VEGYSZER

SEMLEGES VEGYSZER

A veszélyes anyagok és készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályait 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza.

Ügyvezető igazgató


Karl Zoltán
Telefon: +36-30-932-2001
Email: karl.zoltan@topservice.hu

Székhely (adminisztráció)


TOP SERVICE Hungária Kft.
1112 Budapest, Ütköző sor 6.
E-mail: info@topservice.hu

Lakosági ajánlatok


Top Service Hungária Kft ©
Adatvédelmi tájékoztató 2018
Vissza a tartalomhoz